Kwaliteit

Zorgboerderij de Maargies Hoeve is sinds maart 2013 in het bezit van het keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’. Dit keurmerk is in maart 2016, februari 2019 en mei 2022 weer verlengd door middel van een uitgebreide audit en daar zijn wij erg trots op. Het kwaliteitskeurmerk is verleend door de Federatie Landbouw & Zorg. 

Met het kwaliteitskeurmerk voldoet De Maargies Hoeve aan de Kwaliteitswet zorginstellingen, ARBO wet, Wet klachtenrecht, Wet bescherming persoonsgegevens en Wet medezeggenschap van cliënten zorginstellingen.

Met het Kwaliteitswaarborg laten we als zorgboerderij het volgende zien voor onze deelnemers:

  • Je krijgt er kundige begeleiding
  • Het is een veilige plek, waar je welkom bent en waar je je thuis voelt
  • Je doet zinvol werk en het is helder wat je mag verwachten en wat er van jou wordt verwacht  
  • Je persoonlijke ontwikkeling en welzijn staan hoog in het vaandel
  • Iedereen mag komen kijken, medewerkers en deelnemers zijn trots op wat ze doen

Op de Maargies Hoeve staat de kwaliteit van zorg zeer hoog in het vaandel. Persoonlijkheid en gevoel van kleinschaligheid staat voorop. De zorgmedewerkers worden jaarlijks bijgeschoold en er vindt intervisie plaats waarbij er in kleine groepen casussen worden besproken. Inspraakmomenten van deelnemers zijn goed geregeld door het maandelijkse deelnemersoverleg en de bijeenkomsten met de ouderraad ieder kwartaal. Ook wordt er jaarlijks een tevredenheidsonderzoek onder de deelnemers uitgevoerd en vinden ieder jaar gesprekken plaats om de zorgdoelen te evalueren. Alle zorg wordt dagelijks gerapporteerd in ons zorgsysteem.

Meer weten over hoe we aan de kwaliteit werken? Dit is uitgebreid te lezen in onze jaarverslagen.  

Lees hier: jaarverslag 2020
Lees hier: jaarverslag 2021
Lees hier: jaarverslag 2022
Lees hier: jaarverslag 2023

Lees hier het auditverslag naar aanleiding van de audit in juni 2016.
Lees hier het auditverslag naar aanleiding van de audit in februari 2019. 
Lees hier het auditverslag naar aanleiding van de audit in mei 2022. 

Kijk voor meer informatie op de website van de Federatie Landbouw en Zorg.

Logo FLZ nieuw 002 2048x1021