Kwaliteit

Zorgboerderij de Maargies Hoeve is sinds maart 2013 in het bezit van het keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’. Dit keurmerk is in maart 2016 en februari 2019 weer verlengd door middel van een uitgebreide audit en daar zijn wij erg trots op. Het kwaliteitskeurmerk is verleend door de Federatie Landbouw & Zorg. 

Met het kwaliteitskeurmerk voldoet De Maargies Hoeve aan de Kwaliteitswet zorginstellingen, ARBO wet, Wet klachtenrecht, Wet bescherming persoonsgegevens en Wet medezeggenschap van cliënten zorginstellingen.

Met het Kwaliteitswaarborg laat je als zorgboerderij het volgende zien voor deelnemers:

  • Je krijgt er kundige begeleiding
  • Het is een veilige werkplek
  • Er wordt gewerkt met heldere afspraken
  • Persoonlijke ontwikkeling staat hoog in het vaandel
  • Iedereen mag komen kijken, want de medewerkers en deelnemers zijn trots op wat ze doen

Op de Maargies Hoeve staat de kwaliteit van zorg zeer hoog in het vaandel. Persoonlijkheid en gevoel van kleinschaligheid staat voorop. De zorgmedewerkers worden jaarlijks bijgeschoold en er vindt intervisie plaats waarbij er in kleine groepen casussen worden besproken. Inspraakmomenten van deelnemers zijn goed geregeld door het maandelijkse deelnemersoverleg en de bijeenkomsten met de ouderraad ieder kwartaal. Ook wordt er jaarlijks een tevredenheidsonderzoek onder de deelnemers uitgevoerd en vinden er regelmatig gesprekken plaats om de zorgdoelen te evalueren. Alle zorg wordt dagelijks gerapporteerd in ons zorgsysteem. Meer weten over hoe we aan de kwaliteit werken? Dit is uitgebreid te lezen in onze jaarverslagen.  

Lees hier: jaarverslag 2015
Lees hier: jaarverslag 2016
Lees hier: jaarverslag 2017
Lees hier: jaarverslag 2018

Verslag naar aanleiding van de audit in juni 2016: auditverslag 
Verslag naar aanleiding van de audit in februari 2019: auditverslag

Kijk voor meer informatie op www.landbouwzorg.nl