Aanmelden

Wanneer komt iemand in aanmerking voor de zorg?
Met een indicatie of beschikking vanuit het CIZ, Jeugdbescherming Overijssel of een gemeente uit de omgeving kunt u in aanmerking komen voor dagbesteding of logeeropvang.
De dagbesteding en logeeropvang kan via een PGB, zorg in natura of een onderaannemerschap. Neem contact op voor de mogelijkheden.