Aanmelden

Met een indicatie of beschikking vanuit het CIZ, Jeugdbescherming Overijssel of een gemeente uit de omgeving kunt u in aanmerking komen voor de zorg die wij bieden. De dagbesteding, logeeropvang of individuele begeleiding kan worden gefinancierd via een persoonsgebonden budget (PGB), zorg in natura (ZIN) of via een onderaannemerschap.  

Wanneer u iemand wilt aanmelden dan kunt u ons een mail te sturen of bellen. Hierbij ontvangen wij graag korte informatie om wie het gaat. Daarna zal er een gesprek worden gepland voor een rondleiding en een kennismaking/intake.

Let op: voor een aantal zorgmomenten geldt dat er een wachtlijst is. Voor de zaterdag en de weekendopvang is deze momenteel minimaal een half jaar tot een jaar. 

Neem voor meer informatie en de mogelijkheden contact met ons op.