Zorgaanbod

Op dit moment bieden wij de volgende vormen van zorg:

  • Naschoolse opvang
  • Dagopvang en dagbesteding
  • Weekendopvang
  • Vakantie- en logeeropvang
  • Individuele begeleiding
  • Individuele begeleiding met paarden

Naschoolse opvang
De naschoolse opvang is bedoeld voor jeugdigen met een zorgvraag die uit school naar de zorgboerderij toe komen. In de middag worden er in groepjes gezamenlijke activiteiten gedaan, daarna nuttigen we gezamenlijk een warme maaltijd in één van onze gezellige ruimtes. De doordeweekse opvang duurt tot 19.00 uur. 

Dagopvang en dagbesteding
Tijdens de dagbesteding draagt iedereen op zijn eigen manier een steentje bij aan de boerderij. Er zijn heel veel mogelijkheden en er kan echt werk worden gedaan. Iedere ochtend wordt er een dagindeling gemaakt, waarbij er rekening wordt gehouden met de wensen en mogelijkheden van deelnemers. De dagbesteding is op maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur en in het weekend van 10.00 uur tot 16.00 uur.  

Weekendopvang
Dagbesteding voor de jeugdigen op zaterdag of zondag van 10.00 uur tot 16.00 uur. Er is sprake van een duidelijke structuur door middel van een dagindeling die in de ochtend met elkaar wordt besproken. Er zijn tal van activiteiten mogelijk, zoals het  verzorgen van de dieren en helpen in de theeschenkerij. Dit alles gebeurt in kleine groepjes met veel persoonlijke aandacht. 

Vakantie- en logeeropvang
Logeren voor de jeugdigen is mogelijk in de weekenden en vakanties in één van onze logeerappartementen. Een ontspannen weekend in een huiselijke sfeer vinden wij belangrijk. Onder begeleiding wordt er gewerkt aan sociale vaardigheden, normen en waarden, zelfkennis, assertiviteit en zelfredzaamheid. En ook belangrijk, tijdens de logeerweekenden
 wordt de thuissituatie even ontlast. 

Individuele begeleiding
De Maargies Hoeve biedt individuele begeleiding. Samen met een begeleider worden er activiteiten uitgevoerd waarbij er wordt gewerkt aan de persoonlijke doelen die beschreven staan in het zorgplan. Hierbij kunnen we zo goed mogelijk aansluiten op de hulpvraag die er op dat moment is. In sommige gevallen is het functioneren in een groep (nog) niet mogelijk.   

Individuele begeleiding met paarden
De Maargies Hoeve biedt individuele begeleiding met paarden voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een zorgvraag. Hierbij is er één op één contact tussen de deelnemer en begeleider tijdens activiteiten met paarden. Door het werken met paarden kan er op een ontspannen en laagdrempelige manier worden gewerkt aan diverse doelen zoals contact maken, ontwikkelen van zelfvertrouwen, samenwerken, verhogen van concentratie, grenzen aangeven, vergroten van zelfredzaamheid en ontdekken waar je goed in bent. Paarden voelen heel veel aan bij mensen en spiegelen gedrag. Ze zijn altijd eerlijk en dit schept vertrouwen en respect. Ook geven paarden veel rust. 
Er wordt onder andere gewerkt volgens de basisprincipes van Centered Riding. Hierbij staat lichaamsbewustzijn, balans, communicatie en het één zijn met het paard centraal. Deze begeleiding wordt verzorgd door Hedy Nijk, zij is gecertificeerd instructeur Centered Riding level 1. 

Meer weten over ons zorgaanbod? Neem dan even contact met ons op.

Zorgboerderij de Maargies Hoeve is het gehele jaar geopend met uitzondering van 2e Paasdag, 2e Pinksterdag, 25 en 26 december en 1 januari.