Zorgaanbod

De Maargies Hoeve biedt diverse vormen van zorg aan meerdere doelgroepen. Per individu wordt er bekeken of er passende zorg kan worden geboden. Het is van groot belang dat iedereen zich veilig en vertrouwd voelt op de boerderij.

Op dit moment bieden wij de volgende vormen van zorg:

  • Naschoolse opvang
  • Dagopvang en dagbesteding
  • Weekendopvang
  • Vakantie- en logeeropvang
  • Individuele begeleiding