Albert Heijn melkstroom

Albert Heijn en Royal A-ware, de zuivelproducent, hebben samen het Beter voor Koe, Natuur en Boer programma opgezet. Met dit programma wordt ervoor gezorgd dat bij boeren zoals het bedoeld is, de koe, natuur en boer met elkaar in balans zijn. Er is veel aandacht voor het dierenwelzijn en de biodiversiteit. Sinds 1 maart 2019 wordt onze melk door A-ware opgehaald en als aparte melkstroom verwerkt tot Hollandse zuivelproducten en kaas voor het huismerk van Albert Heijn. De producten zijn te herkennen aan het zeegroene logo.

Het betreft een duurzaam en transparant programma en past daarom goed bij onze bedrijfsvoering. Bezoekers zijn altijd welkom, we laten graag zien hoe wij werken en wat er allemaal gebeurt op onze mooie boerderij. Om aan het programma mee te mogen doen voldoen we aan vele extra voorwaarden. 

Beter voor de koe:

  • Er is veel ruimte voor het dierenwelzijn van de koe. Zij worden goed verzorgd en kunnen optimaal natuurlijk gedrag laten zien. 
  • Het aantal koeien is in balans met het aantal hectares grasland. Koeien krijgen hoofdzakelijk gras te eten.
  • Het comfort van de koeien is belangrijk. Zo is er voor elke koe een eigen zacht ligbed, hangen er overal grote borstels en is er ook extra aandacht voor de gezondheid en welzijn van kalfjes. 
  • De koeien krijgen meer licht, lucht, gras en ruimte dan gangbaar. Niet alleen de koeien, maar ook ons jongvee gaat naar buiten. En heel leuk: jaarlijks organiseren we een feestelijke koeiendans.

Beter voor de natuur:

  • Door het grasland niet meer te ploegen wordt CO2 vastgelegd in de bodem en dat is beter voor het milieu. Met speciale zaden bevorderen we de biodiversiteit van de bodem en ontstaat er een kruidenrijk grasland. Zo wordt de bodem gezonder en veerkrachtiger én zien we meer weidevogels in onze graslanden. Ook hebben we plasdrassen voor de weidevogels. Deze percelen worden tijdens het broedseizoen met rust gelaten.
  • Het voer voor de koeien komt van dichtbij. 80% hiervan bestaat uit eigen geteeld gras. 
  • Door insectenhotels en bijenkasten te plaatsen, helpen we mee aan natuurlijke bestuiving. Ook zijn insecten belangrijk voedsel voor weidevogels. Weidevogelkuikens worden goed beschermd door het kruidenrijke grasland.

Beter voor de boer:

  • Omdat wij ons inzetten voor het produceren van klimaatneutrale melk krijgen we wat extra waardering voor ons melkproduct in de vorm van een hogere melkprijs. We gebruiken uitsluitend groene stroom en voldoen aan vele extra voorwaarden waarmee het dierenwelzijn en de duurzaamheid op ons bedrijf verder wordt verbeterd. 

De komende jaren zullen er in het programma verdere stappen worden gezet op het gebied van klimaat en biodiversiteit. Al met al een mooie samenwerking tussen de boeren, verwerker en supermarktketen.