Doelgroepen

Wij bieden zorg en een zinvolle dagbesteding aan de volgende doelgroepen:

  • mensen met een verstandelijke beperking
  • mensen met een lichamelijke beperking
  • mensen met psychische of psychiatrische problematiek
  • mensen met een autistische stoornis
  • mensen met niet aangeboren hersenletsel
  • mensen met dementie
  • jeugdigen/jeugdzorg

De Maargies Hoeve kiest bewust voor een combinatie van deze doelgroepen met verschillende leeftijden. Een groot voordeel hiervan is de positieve wisselwerking tussen diverse mensen met verschillende beperkingen en hulpvragen. Per individu wordt er gekeken of er op onze zorgboerderij passende zorg kan worden geboden. Het is van groot belang dat iedereen zich veilig en vertrouwd voelt op de zorgboerderij.