Doelgroepen

Wij bieden zorg en een zinvolle dagbesteding aan de volgende doelgroepen:

  • mensen met een verstandelijke beperking
  • mensen met een lichamelijke beperking
  • mensen met psychische of psychiatrische problematiek
  • mensen met een autistische stoornis
  • mensen met niet aangeboren hersenletsel
  • jeugdigen/jeugdzorg
  • dementerende ouderen