Medewerkers

De agrarische medewerkers ondersteunen en begeleiden tevens de deelnemers die betrokken zijn bij de agrarische werkzaamheden. Naast ondergenoemde vaste medewerkers is er nog een aantal jongens werkzaam als melker.

Joran van der Veen

Opleiding:Alle voorkomende werkzaamheden in de melkveehouderij.

Julia Bijkerk

Werkzaamheden:Alle voorkomende werkzaamheden in de melkveehouderij.

Sietze Fokkinga

Werkzaamheden:Sietze is agrarische bedrijfsleider en doet alle voorkomende werkzaamheden in de melkveehouderij.

Wichard Hornstra

Werkzaamheden:Alle voorkomende werkzaamheden in de melkveehouderij.