Geschiedenis

Op 10 april 1933 kochten de grootouders van Lu Nijk (de tegenwoordige eigenaar) een boerderij op de huidige locatie. Ze startten met 12 koeien die handmatig, zonder hulp van welke machines dan ook, werden gemolken. Gestaag breidde de boerderij zich uit en toen de vader van Lu het bedrijf overnam, was het aantal koeien gegroeid naar 20. In 1954 werd de oude boerderij afgebroken en de huidige boerderij gebouwd. In 1962 werd het bedrijf uitgebreid met een kippenschuur, waar uiteindelijk 11.000 kippen in  zouden komen te zitten. Tegenwoordig wordt de voormalige kippenschuur gebruikt als logeerruimte voor de zorg, boerderijwinkel en verblijven van verschillende dieren.

In 1974 werd de eerste ligboxenstal gebouwd, die in 2006 werd verlengd met een nieuw gedeelte. Ondertussen was Lu bij zijn vader in de maatschap gekomen (1981); op dat moment telde de boerderij zo’n 75 koeien.  In 1988 werd er een tweede boerderij aangekocht (Kallenkote nr 58), waar nu het jongvee staat.  Lu’s vader besloot uit de maatschap te gaan (1990) en in 1992  kwam Henny Schoemaker erin. De veestapel was inmiddels gegroeid tot 120 stuks.

In 2011 werd er een tweede stal bijgebouwd en momenteel bieden beide stallen onderdak aan zo’n 350 koeien en staan er op de andere boerderij in Kallenkote zo’n 200 stuks jongvee. Eind 2017 is er een boerderij aangekocht op Wapserveen waar ruimte is voor de droge koeien. Dit heeft ertoe geleid dat we sinds 2018 bijna 400 koeien melken. 

Het bedrijf is sinds 2013 een V.O.F en wordt gevormd door Lu, Henny en hun kinderen Hedy en Lotte en Gerbert.

Er zijn inmiddels meerdere vaste medewerkers in dienst voor de melkveehouderij.