Dierenwelzijn

De nieuwe stal uit 2011 is gebouwd volgens de eisen van de maatlat duurzame veehouderij. Dit houdt in dat de stal een lagere milieubelasting heeft, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en daardoor bijdraagt aan verduurzaming van de veehouderij. Een MDV-stal voldoet aan strenge duurzaamheidseisen op de thema’s:

 • Ammoniakemissie
 • Bedrijf & omgeving
 • Diergezondheid
 • Dierenwelzijn
 • Energie
 • Fijn stof

Met betrekking tot onze stal komt dit concreet neer op de volgende zaken die bijdragen aan een lagere milieubelasting en een maximaal koecomfort:

 • Emissiearm stalsysteem om de uitstoot van ammoniak zoveel mogelijk te beperken;
 • Goede stalventilatie d.m.v. natuurlijke ventilatie in de vorm van zijwandventilatie (oprolbaar zeil)  en nokventilatie en d.m.v. verkoelingsventilatoren (om bij hoge temperaturen in combinatie met een hoge vochtigheidsgraad hittestress bij koeien tegen te gaan). Een goede stalventilatie is de sleutel tot een gezond en droog stalmilieu waarin ziektedruk afneemt en dierwelzijn toeneemt;
 • Koematrassen voor de koeien zodat ze comfortabeler kunnen liggen en een schoner ligbed hebben. Bovendien is er minder strooisel nodig;
 • Groene vlag roostervloer wat betekent dat de veeroosterplaten voorzien zijn van een kunststof kap met een rubberen flap om de kelder af te sluiten. Deze vloeren worden bestempeld als uitermate dier- en milieuvriendelijk. De indrukbaarheid van de groene kap zorgt voor een goede beloopbaarheid en een gezonde klauw;
 • Flexibele koeborstels die bij aanraking door de koe vanzelf op diervriendelijke snelheid beginnen te draaien. De borstels draaien vrij en soepel in alle richtingen, over de kop en het lichaam van de koe, om overal comfort te bieden. De koeien vinden het heerlijk en gaan er met plezier onder staan;  
 • Dakisolatie ten behoeve van een stabieler stalklimaat, door minder last te hebben van de warmste dagen in de zomer, en de koudste dagen in de winter;
 • Ruimere ligboxen zodat de koeien makkelijk kunnen opstaan en gaan liggen. Als de ligplaatsen niet comfortabel zijn voor de koeien, zullen ze langer blijven staan met als gevolg kans op stress en klauwaandoeningen;
 • Goede verlichting. Koeien zijn gevoelige dieren en hun dag- en nachtritme is enorm belangrijk. Er is een bepaald lichtniveau nodig om de dag- en nachtblokken fysiek volledig te laten doordringen tot de koe. Een uitgekiend lichtplan staat garant voor voldoende licht overdag en een (donkere) rustperiode;
 • Extra veel waterbakken zodat de koeien altijd gemakkelijk toegang hebben tot schoon en vers water.

De koeien worden driemaal per dag gemolken, om 05.00 uur, 13.00 uur en 21.00 uur.

In het voorjaar gaan de koeien overdag vanaf 13.00 uur naar buiten, waarbij vooral de eerste keer dat ze naar buiten gaan altijd een prachtig gezicht is, met uitgelaten huppelende en springende koeien. In het late najaar en de winter blijven de koeien op stal.