Visie

Doelstelling zorgboerderij de Maargies Hoeve
De doelstelling van de Maargies Hoeve is het bieden van een zinvolle dagbesteding. Hierbij wordt er gezorgd voor duidelijkheid, regelmaat en rust. Dit wordt geboden in de buitenlucht met veel ruimte. Door een omgeving te creëren waar de deelnemers zich gerespecteerd voelen en waar ze volwaardig betrokken zijn bij diverse activiteiten, proberen wij bij te dragen aan een toename van eigenwaarde en zelfstandigheid. Gekeken wordt naar de mogelijkheden van de deelnemers.  

Visie
Zorgen met zorg! Ons streven is een volwaardig productiebedrijf te zijn, waar echt werk kan worden verricht. Onze bedrijfstakken lopen door elkaar heen, waardoor het een plek is waar mensen met een beperking volop mee kunnen draaien in de activiteiten op het melkveebedrijf, in de theeschenkerij, bij de hobbydieren en in het kooklokaal. De deelnemers voelen zich nuttig en verantwoordelijk en kunnen zich ontplooien. Ondanks de beperkingen van de deelnemers, heeft iedereen mede door de grote diversiteit in activiteiten, volop mogelijkheden op onze boerderij. De boerderij is iedere dag geopend voor bezoekers en er komen veel mensen langs, waardoor onze deelnemers heel actief betrokken zijn in de maatschappij.