Melkveehouderij

De oudste tak van de Maargies Hoeve wordt gevormd door de melkveehouderij. Hiermee is het in het begin van jaren dertig van de vorige eeuw allemaal begonnen. Waar er nu 370 koeien gemolken worden en er 200 stuks jongvee zijn, werd er destijds gestart met 12 koeien.

De melkveehouderij is verweven met de zorgboerderij in die zin dat veel zorgdeelnemers werkzaamheden verrichten ten behoeve van deze tak, zoals het meehelpen met melken, de kalfjes voeren of de roosters schoonmaken. Sommige senioren genieten ervan om een kijkje in de stallen te nemen wanneer de koeien net gevoerd zijn of met lichte werkzaamheden bij de koeien bezig te zijn.  Ook daarmee voorziet de melkveehouderij in een zorgbehoefte.

Binnen onze melkveehouderij staat het dierwelzijn voorop en is de meest recent gebouwde stal gebouwd volgens de eisen van de maatlat duurzame veehouderij.